El grup municipal del Bloc-Compromís a l’Ajuntament de Carlet encetà el passat desembre una consulta ciutadana perquè foren els veïns i les veïnes del poble els qui aportaren les seues peticions, idees i suggeriments al pressupost municipal.

Entre les iniciatives presentades destaquen les referides a les ajudes socials, com la petició d’implantació d’una partida de beques menjador, la subvenció de les escoletes infantils i la creació d’un menjador social. Així mateix, també s’han presentat reclamacions perquè s’incremente la neteja viària i l’adequació dels solars municipals destinats a l’aparcament. En relació a l’enllumenat públic, nombrosos ciutadans ens han fet arribar també la demanda d’un estudi sobre el nombre de fanals per evitar zones fosques en diversos barris amb el canvi a les peretes led.

Amb estes accions, Compromís de Carlet defensa una forma de govern oberta,  basada fonamentalment en tres principis bàsics: transparència, col·laboració i participació. La participació ciutadana implica una nova forma de relacionar-se entre la ciutadania i els poders públics, on els primers, juntament amb les associacions cíviques i la ciutadania en general, s’impliquen tant en la formulació com en l’execució i el control de les polítiques públiques que fins ara havien estat controlades pels poders públics.

Maria Josep Ortega, portaveu de Compromís a Carlet, ha manifestat  al respecte que els ciutadans tenen dret a estar informats i a ser consultats sobre les qüestions que els afecten i han de poder decidir sobre les polítiques més enllà del vot cada quatre anys”. “Des del col·lectiu i el grup municipal” ha continuat Ortega, “hem fet diverses assemblees ciutadanes i hem llançat una campanya a través d’Internet i de les xarxes socials perquè els ciutadans ens feren arribar les seues propostes”Segons la dirigent valencianista la ciutadania reclama avançar cap a un model on la democràcia directa siga compatible amb la democràcia representativa que s’ha practicat fins ara. L’elecció democràtica dels representants no pot suposar un fre a la participació directa dels ciutadans en els assumptes públics, tal com recull i garanteix la Constitució Espanyola”, ha conclòs la portaveu.