Maria Josep Ortega i Requena, Portaveu.

Sergi Doménech i García, Sec. d’Organització.

Josep Àngel Hervàs i Sendra, Sec. Finances

Agustí Royo i Príncep, Sec. Institucional.

Bernat García i Montserrat, Sec. Polítiques Sectorials.

Xavier Hervàs i Martínez, Sec.Comunicació.

Ximo Claramonte Nouselles, Sec. Dinamització.

Bernat Nogués i Soldado, Vicesec. Organització.

Maria Garcia i Martí, Vicesec. Finances.

Àlex Parra i Ruiz, Joves amb Compromís.

Maria Josep Hernandorena i Soldado, Dones amb Compromís.

Nuria Vendrell i Cabrera

Ricard Nogués i Sendra