matematica

Convocatòria d’una plaça de professor de matemàtiques per a l’Escola Permanent d’Adults de Carlet a  jornada parcial de 5 hores setmanals i amb la creació d’una borsa de treball.

Ttitulació requerida:
– Llicenciat en l’especialitat de matemàtiques, ciències o equivalent per a poder impartir esta assignatura segons la normativa de l’EPA.

Documentació a presentar:
– DNI
– Justificant d’haver abonat les taxes d’examen:
                * 60 € general
                * 5 € si acrediten estar en situació de desocupació. Haurà d’aportar certificat del SERVEF de la situació de desocupació i declaració jurada que no rep cap tipus de pensió o prestació.
Termini:
Del 13/8/2013 al 26/8/2013, ambdós inclosos.

Les instàncies amb la documentació requerida es presentaran a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Adjuntem les bases i la instància, per a més informació podeu dirigir-vos al departament de Personal (persona de contacte Marga Vendrell).

INSTANCIA

BASES PROFESORA EPA MATEMATICAS