El Grup Municipal Bloc-Compromís ha proposat al Ple de l’Ajuntament la creació d’una línia de subvencions per donar cobertura a les famílies en situació de desocupació i d’emergència social, de manera que les agrupacions familiars amb tots els membres en situació de desocupació i d’emergència social, degudament acreditada pels serveis socials, tinguen  dret a una subvenció sobre la quota líquida de l’IBI corresponent al domicili habitual del 75%. En els casos en què dins de la família convisquen un o més membres amb alguna discapacitat, la bonificació proposada serà del 90%. Esta subvenció es tramitarà segons les bases acordades i d’acord amb la informació facilitada pel departament de Serveis Socials.

La portaveu de Compromís, Maria Josep Ortega, ha manifestat que “a Carlet estem patint les conseqüències d’una revisió cadastral en un moment de bombolla immobiliària que ha suposat l’increment dels valors cadastrals molt per damunt dels valors reals dels immobles. Açò s’agreuja per la greu situació econòmica que estan patint els nostres veïns i veïnes, amb més de 1600 persones desocupades, molt sovint tots els membres de la unitat familiar en edat laboral”. Ortega considera que “hi ha suficients motius a la nostra ciutat perquè l’Ajuntament bonifique aquelles famílies en situació d’emergència social, per a les quals es fa enormement difícil, si no impossible, el pagament íntegre de l’IBI”.

Maria Josep Ortega
Maria Josep Ortega

Compromís proposa també poder fraccionar tots els rebuts

Un gran nombre de desocupats no cobren cap prestació i altres han de sobreviure amb ajudes de menys de 400 €, i en alguns casos  gràcies a la caritat. Esta situació s’agreuja quan deixen de tindre dret a les ajudes i subvencions per tindre un deute pendent amb l’administració segons la Llei de subvencions.

Enguany, segons la liquidació del pressupost, ha augmentat considerablement el percentatge d’impagats. La greu situació econòmica patida per les famílies fa que  els resulte impossible o molt complicat el pagament de rebuts, encara que siguen de menys de 300 €.

L’Ordenança municipal reguladora de l’ajornament i fraccionament de deutes tributaris i altres, hui en vigor, contempla en l’article 3.5 que :

No serán objecte d’ajornament o fraccionament.

a).- els deutes d’import inferior a 300 euros.

b).- els deutes per sancions de tràfic.

c).- els deutes que hagen estat objecte d’ajornament o fraccionament.”

Això impedeix que es puga fraccionar el pagament de rebuts de menys de 300 €.  Compromís ha proposat que es canvie l’odenança fiscal per possibilitar el fraccionament també de quantitas inferiors.

Maria Josep Ortega ha declarat que “des de l’ajuntament, institució més propera al ciutadà, no hem de girar la cara a la realitat i hem d’estar al costat dels veïns i les veïnes, facilitant-los en la mesura del possible el pagament dels impostos municipals. Per això demanem a l’equip de govern que siga sensible a la gravíssima situació de moltes famílies i accepte la proposta que presentem”.