maria Josep perfil

 Compromís per Carlet i PSPV-PSOE  han arribat a un acord de govern per a l’Ajuntament de Carlet per a la legislatura 2015-2019. En base a la gran coincidència programàtica dels dos partits, s’han acordat com a eixos bàsics  de la gestió conjunta del govern els punts següents:

  • UN GOVERN PEL TREBALL La promoció de l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.
  • UN GOVERN AMB LES PERSONES Prioritat en l’ajuda a les persones amb una situació difícil. Pla de xoc contra la fam i l’exclusió social. 
  • UN GOVERN SENSE BARRERES Transparència, participació ciutadana i igualtat en el tracte als ciutadans i les ciutadanes.
  • UN GOVERN QUE FACILITE LA VIDA DELS VEÏNS I LES VEÏNES Millora substancial dels serveis públics municipals. 
  • UN GOVERN COMPROMÉS AMB L’EDUCACIÓ, LA CULTURA I LA JOVENTUT Impuls decidit per l’Educació a Carlet, clau per al nostre futur, per la Cultura i per la Joventut. 
  • UN GOVERN COMPROMÉS AMB EL MEDI AMBIENT Impuls decidit en la protecció del medi natural. 

L’acord de govern en base als eixos estratègics a desenvolupar en este mandat deriva de l’anàlisi dels programes respectius i, per tant, de les coincidències d’aspectes ideològics i prioritats programàtiques, com també de la il·lusió compartida de desenvolupar-les des del convenciment que recullen les inquietuds de la majoria dels ciutadans i les ciutadanes.

L’acord contempla l’elecció de Maria Josep Ortega com a alcaldessa durant els pròxims quatre anys, així com la integració dels dos regidors del PSPV i tres de Compromís en la Junta Local de Govern. El regidor de Compromís Agustí Royo serà el primer tinent d’alcalde, mentre que la regidora del PSPV Lola Navarro ostentarà la segona tinença d’alcaldia.

Així mateix, s’acorda tindre en l’equip de govern tres regidors amb dedicació exclusiva a l’ajuntament: dos del Grup Compromís i un del PSPV.

S’ha acordat també la formació d’una Comissió de Seguiment de l’acord, formada per representants de les dos executives locals, que valorarà, establirà i concretarà les orientacions programàtiques de forma periòdica.

Maria Josep Ortega i Lola Navarro s’han compromés “a treballar per la nostra ciutat i per la defensa de l’interés general, prenent les decisions de  forma concertada a través del diàleg permanent i del consens per executar les propostes de treball, i amb lleialtat mútua durant la totalitat del mandat, des de la convicció que la pluralitat política enriquirà i enfortirà l’acció municipal amb una coresponsabilitat de govern davant la ciutadania”.

Ortega ha afegit que “hem fet un acord important, un acord que el nostre poble ens ha demanat amb tota claredat, i hem establit unes  bases fermes per a una nova etapa a Carlet, una etapa de canvi en positiu, integrador, on el benestar de les persones serà la nostra gran prioritat”.

Per la seua banda, Lola Navarro ha manifestat que “els socialistes de Carlet hem apostat pel canvi, i anem a treballar conjuntament i de forma molt intensa per millorar les condicions de vida dels carletins i les carletines”.