El Grup Parlamentari Compromís ha posat en coneixement de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient la situació patida per la població de Carlet per l’existència d’uns pilons o bol·lards per les voreres de la CV-50 al seu pas per Carlet, que durant anys vénen representant  un perill evident  tant a les persones com als vehicles i han provocat diversos accidents als vianants i xocs als vehicles i que, a més, incompleixen la normativa vigent, tant a nivell espanyol com autonòmic. Així mateix, ha demanat a la Conselleria la documentació que l’Ajuntament de Carlet hauria d’haver  aportat comunicant la col·locació dels pilons en el seu moment, la modificació del color així com un informe de legalitat.

pilons-carlet

Des de Compromís Carlet s’ha pogut comprovar, a través dels expedients municipals d’obres als quals han tingut accés, que no existeix cap informe tècnic de legalitat que els avale.

La seua portaveu, Maria Josep Ortega ha manifestat al respecte que “a més de tractar-se de col·locacions aleatòries que no obeeixen a cap criteri ni justificació tècnica, estos pilons vulneren clarament la normativa per tindre una alçada d’uns 25 cm. quan segons la normativa autonòmica haurien de ser d’un mínim de 40 cm i segons l’espanyola 50 cm, per raons òbvies de seguretat.  De fet, els pilons s’han convertit en vertaderes trampes que han de sortejar els veïns i veïnes, especialment els més majors. A més, fins fa només uns dies també incomplien el requisit de ser d’un color que contrastara per intentar evitar més caigudes dels vianants o danys als vehicles ”.

Ortega ha afegit que “recentment, i després de molta insistència per part del nostre grup municipal, hem rebut una contestació per escrit de l’ajuntament, on l’alcaldessa ha reconegut que no existeix cap expedient acordant-ne l’actuació, ni ho ha comunicat a la Conselleria. I el que és més greu, n’ha justificat la legalitat en  el fet que “els inspectors de Conselleria han transitat moltes vegades” per ella i mai han formulat cap al·legació o oposició”

Des de Compromís també s’ha demanat una reunió amb el Director General d’Obres Públiques, Projectes Urbans i Habitatge a la fi de traslladar-li de primera mà la informació a més de demanar-li que es prenguen les mesures oportunes perquè es retiren immediatament els pilons que el govern del PP de Carlet ha instal·lat de forma il·legal i està produint serioses conseqüències tant a les persones com als vehicles.