El grup municipal del Bloc-Compromís Carlet a l’Ajuntament hem presentat hui una moció on demanem el restabliment de l’abonament jove de Metrovalencia que ha eliminat la Generalitat Valenciana. Aquesta moció serà debatuda en el pròxim Ple de dijous 31.

Acontinuació enllacem en PDF la moció que hem presentat:

COMPROMÍSCARLET_MOCIO_ABONAMENT_JOVE


MOCIÓ

Amb l’actualització de les tarifes dels sistemes de transport públic que estableix els preus i títols que estaran vigents durant l’any 2012, s’ha determinat la desaparició de l’abonament mensual per als portadors del Carnet Jove instaurat a través d’un conveni e n t r e F G V i l’IVAJ. Només restaran vigents els convenis signats amb algunes universitats valencianes que comporten un descompte menor i no cobreixen ni aturats, ni estudiants d’altres nivells educatius, ni joves treballadors.

Els usuaris d’aquest abonament, de caràcter mensual, hauran de suportar un augment d’un 40% en el preu, que ha passat de 29,70€ a 41,60€.

La població jove, que pateix taxes d’atur clarament superiors a la mitjana de la resta de grups d’edat, veu íntimament lligada la seua qualitat de vida amb la capacitat d’accedir a l’ús del transport públic.

La Llei 6/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, de Mobilitat de la Comunitat Valenciana,estableix com a principi general que «Les administracions públiques facilitaran la mobilitat de les persones com a element essencial de la seua qualitat de vida i de les seues possibilitats de progrés en relació amb el desenvolupament de les seues oportunitats d’accés al treball, a la formació, als servicis i a l’oci» A m é s , específicament, es fa referència a la «La promoció del transport públic per a totes les persones i de la intermodalitat»

Són molts els joves carletins que diàriament usen aquest transport públic per anar a les distintes universitats i amb l’eliminació d’aquest descompte en el transport es desincentiva l’ús d’aquesta modalitat de transport i empitjora encara més la situació econòmica dels nostres joves.

PER TOT ALLÒ EXPOSAT ES PROPOSA:

1)Instar el Consell Valencià a promoure les accions necessàries per tal de restablir un abonament de transport bonificat per a la població jove valenciana.

2) Que s’envie aquest acord a les Corts Valencianes, a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.